De Sassepoort is een basisschool voor buitengewoon onderwijs, type 3, van de Stad Gent. 

Kinderen die wegens hun gedrags- of emotionele problemen doorverwezen worden naar De Sassepoort krijgen op schools en sociaal-emotioneel vlak opnieuw alle kansen.

Dit gebeurt door een veilige leefomgeving te creëren waarin de kinderen in voldoende mate zichzelf kunnen zijn, waarin zij nieuwe ervaringen kunnen opdoen en die op hun eigen manier kunnen verwerken. 

Die veilige leefomgeving krijgt vorm door de basisregels van de school, door de keuze voor freinetonderwijs aangevuld met een atelierwerking en door samen met de andere kinderen en de volwassenen te werken aan een school waar iedereen een plek vindt.

De inzet van de school is dat de kinderen na verloop van tijd zelfstandig worden, een andere manier vinden om met hun omgeving om te gaan en zich op schools vlak ten volle ontplooien.

© Stad Gent 2018
Freinetschool De Sassepoort,
Bevelandstraat 22, 9000 Gent
tel. 09 233 36 58​, e-mail Sassepoort@stad.gent